Quảng Nam đặt ra 17 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

15:48' - 13/01/2021
BNEWS Năm 2021, tỉnh Quảng Nam đặt ra 17 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, với 7 nhóm giải pháp thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu, tỉnh sẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng lấy phát triển dịch vụ - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Tỉnh sẽ quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt việc bồi thường thiệt hại, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất cho các nhà đầu tư để triển khai dự án; tiếp tục thúc đẩy xã hội hóa đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, dạy nghề, thể thao và môi trường.
Tỉnh cũng sẽ tập trung đẩy mạnh 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược: xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh đó, tỉnh ưu tiên phát triển mạnh kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển của tỉnh; tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du, miền núi; đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông kết nối giữa đồng bằng và miền núi, tạo động lực cho phát triển.
Năm 2021, tỉnh Quảng Nam phấn đấu phát triển thêm khoảng 1.500 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động lên gần 9.250 doanh nghiệp; phát triển thêm 35 - 40 hợp tác xã, nâng số hợp tác xã hoạt động lên hơn 430 hợp tác xã.
Năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 và thiên tai, bão lụt đã làm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế -  xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Do vậy, tình hình phát triển kinh tế của tỉnh gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng giảm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 23.682 tỷ đồng, đạt 91,9% so với dự toán.
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020 ước đạt 65.783 tỷ đồng, dự kiến bằng 93% so với năm 2019. Ngành sản xuất công nghiệp và xây dựng chịu nhiều ảnh hưởng bởi chuỗi cung ứng bị đứt gãy, mức tiêu thụ giảm, tăng trưởng bằng 94,9% so với năm 2019.
Ngành thương mại - dịch vụ bằng 89,8% so cùng kỳ năm 2019, bị ảnh hưởng nhiều nhất là lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 55,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 ước đạt 47,3 nghìn tỷ đồng, bằng 88% so với năm 2019./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục