Nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang (Quảng Nam) thành cửa khẩu quốc tế

05:30' - 24/12/2020
BNEWS Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 183/NQ-CP quyết nghị nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) thành cửa khẩu quốc tế.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn tất các công việc cần thiết theo quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền để phối hợp với phía Lào tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) - Đắc Tà Oọc (tỉnh Xê Kông) vào thời gian thích hợp./.

>>>Lựa chọn 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để đầu tư phát triển

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục