1. >

Quảng Trị huy động trên 7.300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Facebook Share

BNEWS.VN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị cho biết, năm 2018 tỉnh có kế hoạch huy động trên 7.324 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Quảng Trị huy động trên 7.300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Quảng Trị huy động trên 7.300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Ảnh minh họa: Thanh Tùng-TTXVN

Trong tổng kinh phí huy động để xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị năm 2018, nguồn vốn tín dụng được huy động nhiều nhất với 6.250 tỷ đồng, tiếp đến là vốn lồng ghép từ các chương trình và dự án 300 tỷ đồng, cộng đồng 240 tỷ đồng, doanh nghiệp và hợp tác xã 180 tỷ đồng, Trung ương hơn 139 tỷ đồng, ngân sách địa phương 115 tỷ đồng...

Để sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tỉnh Quảng Trị ưu tiên phân bổ vốn cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, xã khó khăn ở vùng miền núi, bãi ngang, ven biển; thực hiện có hiệu quả cơ chế trao quyền cho cộng đồng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đảm bảo đầu tư hiệu quả, đúng trọng tâm; hỗ trợ đầu tư xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi...

Tỉnh Quảng Trị phấn đấu năm 2018 có thêm 8 - 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới từ 48 - 50 xã, chiếm 41 - 43 % số xã của tỉnh. Số tiêu chí đạt bình quân 15 tiêu chí/xã, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5 - 2%.

Năm 2017 tỉnh Quảng Trị huy động được trên 6.665 tỷ đổng để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị năm 2017 đã đạt 92%. Sau sự cố môi trường biển, từ nguồn vốn huy động để xây dựng nông thôn mới, tỉnh Quảng Trị đã tập trung hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, qua đó vừa giúp các địa phương thực hiện được các tiêu chí, vừa đảm bảo an sinh xã hội.

Ở 16 xã, thị trấn ven biển thuộc 4 huyện của tỉnh Quảng Trị đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; trong đó các huyện: Vĩnh Linh 18 mô hình, Gio Linh 27 mô hình, Triệu Phong 17 và Hải Lăng 15 mô hình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị đánh giá, các mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó khuyến khích người dân vùng biển nhân rộng để ổn định sinh kế lâu dài./.

>>> Điều chỉnh mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Tại trụ sở của Space X tại California, phi hành đoàn của NASA là 4 phi hành gia nằm trong đội ngũ phi hành đoàn gồm 9 người đã được giới thiệu trước giới truyền thông.

ncif