1. >

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 3.812 tỷ đồng

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 4/9, Bộ Tài chính cho biết số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý II năm 2018 (đến hết ngày 30/6/2018) là 3.812,378 tỷ đồng.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 3.812  tỷ đồng
 

Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 3.812  tỷ đồng. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Trong quý II năm 2018 (từ ngày 1/4/2018 đến hết ngày 30/6/2018) tổng số trích quỹ bình ổn giá là 1.407,167 tỷ đồng; tổng số sử dụng quỹ là 2.126,225 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư qũy là 5,312 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư là 17 triệu đồng. 

Trước đó, số dư quỹ bình ổn giá tại thời điểm 31/12/2017 là 5.105,537 tỷ đồng; đến hết Quý I năm 2018 (đến hết ngày 31/3/2018) là 4.526,141 tỷ đồng 

Theo Bộ Tài chính, việc công bố số dư Quỹ và các đầu mối kinh doanh xăng dầu nhằm bảo đảm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu./. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Lần đầu tiên tại Việt Nam, siêu thị ảo VinMart 4.0 (Virtual Store) chính thức đi vào hoạt động. Đồng thời, ứng dụng mua sắm ưu việt Scan & Go được VinMart mở rộng phạm vi tới 73 siêu thị trên cả nước.

ncif