Quy định mới về áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại các tổ chức tín dụng

16:17' - 22/10/2021
BNEWS Thời gian qua, một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai Thông tư 04/2011/TT-NHNN.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Thông tư 04/2011/TT-NHNN ngày 10/3/2011. 

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua, một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố đề nghị Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai Thông tư 04/2011/TT-NHNN. 


Theo đó, để có cơ sở pháp lý cho các tổ chức tín dụng áp dụng thống nhất quy định lãi suất đối với trường hợp rút tiền gửi trước hạn, tạo điều kiện để tổ chức tín dụng phát triển các sản phẩm huy động vốn ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh thị trường tiền tệ hiện nay.
Đồng thời, để bảo đảm đồng bộ của các quy định pháp luật có liên quan, Ngân hàng Nhà nước cần xem xét, nghiên cứu ban hành Thông tư quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng thay thế Thông tư 04/2011/TT-NHNN.
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật liên quan, tình hình thực tế về việc lãi suất áp dụng đối với trường hợp rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng và thông lệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước dự thảo Thông tư quy định việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng.
Dự thảo Thông tư quy định đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng được sử dụng làm tài sản bảo đảm để thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa các bên, việc áp dụng lãi suất rút tiền gửi trước hạn được thực hiện theo quy định tại văn bản riêng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.
Trường hợp văn bản riêng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước có quy định việc áp dụng Thông tư này hoặc các nội dung liên quan đến lãi suất rút trước hạn không được quy định tại văn bản riêng, thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này, cho phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, vì hiện nay một số loại hình như tiền gửi ký quỹ được Chính phủ và cơ quan quản lý chuyên ngành hướng dẫn.
Dự thảo nêu rõ, rút trước hạn tiền gửi là trường hợp khách hàng rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước ngày đến hạn hoặc ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi. Tổ chức tín dụng và khách hàng phải thỏa thuận việc rút trước hạn tiền gửi, vì về bản chất, việc rút một phần trước hạn tiền gửi làm thay đổi về kỳ hạn và lượng tiền gửi theo hướng kỳ hạn của phần tiền gửi rút trước hạn bị thu ngắn và lượng tiền gửi giảm so với số tiền gửi ban đầu của khách hàng tại tổ chức tín dụng.
Dự thảo Thông tư quy định cụ thể đối với trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi và trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi để tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức tín dụng áp dụng thống nhất quy định lãi suất đối với trường hợp rút tiền gửi trước hạn. Đồng thời, tạo điều kiện để tổ chức tín dụng phát triển các sản phẩm huy động vốn ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh thị trường tiền tệ hiện nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục