1. >

Quy định về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế

Facebook Share

BNEWS.VN Nghị quyết quy định ngân sách nhà nước không giao dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế các năm 2018, 2019, 2020.

Quy định về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 564/2018/NQ-UBTVQH14 quy định về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế các năm 2018, 2019, 2020 và xử lý kinh phí đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước.

Nghị quyết quy định ngân sách nhà nước không giao dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế các năm 2018, 2019, 2020. Số tiền 5.323,362 triệu đồng đã giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 để thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2018 của Tổng cục Thuế thu hồi lại cho ngân sách nhà nước.

Kinh phí tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế các năm 2018, 2019 và 2020 được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tối đa 65% trong tỷ lệ 1,8% trên dự toán thu ngân sách nhà nước được Quốc hội giao hàng năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 1094/ NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cho phép Tổng cục Thuế được sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên đã giao năm 2017 để thanh toán, quyết toán số tiền 51.482.124.953 đồng đã tạm ứng thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước và đưa vào quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kể từ khi phát hiện ổ dịch đầu tiên, đến nay dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát mạnh tới nhiều tỉnh, thành phố. Đã có địa phương công bố hết dịch song diễn biến phức tạp của dịch đã gây thiệt hại cho người chăn nuôi, ảnh hưởng tới việc tiêu thụ các sản phẩm từ thịt lợn.

ncif