Quy hoạch hệ thống du lịch là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

20:10' - 21/01/2022
BNEWS Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của du lịch Việt Nam trong năm 2022.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của du lịch Việt Nam trong năm 2022. Nhiệm vụ này được coi như vẽ bức tranh tổng thể cho du lịch Việt Nam trong tương lai.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, nhiệm vụ này liên quan đến nhiều bộ ngành, 63 tỉnh thành phố, nên nhà thầu (gồm Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Công ty Cổ phần Quy hoạch Hà Nội)
phải mời được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch của các ngành, địa phương tham gia dự án này.

Công tác lập quy hoạch của nhà thầu cần phải hoàn thành trước tháng 10/2022 để có thời gian lấy ý kiến của các chuyên gia trong nước và quốc tế, các bộ ngành, địa phương, sau đó có thời gian để tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2022.
Để đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra, về  phía  nhà thầu cần định kỳ phải báo cáo tiến độ, cung cấp thông tin kịp thời về kết quả sản phẩm cho Tổng cục Du lịch. Nếu có vướng mắc phát sinh thì cùng nhau bàn bạc để tháo gỡ ngay.

Đồng thời, đề nghị nhà thầu cần chuẩn bị sẵn sàng phương án triển khai nhiệm vụ theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh COVID-19./.

>>>Thủ tướng chỉ đạo xây dựng lộ trình mở đón khách du lịch quốc tế

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục