Quý III kinh tế khởi sắc, số thu ngân sách hải quan tăng

15:03' - 22/09/2023
BNEWS Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, trong quý III/2023, đã có 904 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, có 284 doanh nghiệp trong tỉnh, 620 doanh nghiệp ngoài tỉnh.

 

Trong quý III, hải quan Quảng Ninh đã thực hiện thủ tục hải quan qua hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia VNACCS/VCIS cho 28.960 tờ khai với tổng kim ngạch các loại hình là 4.025 triệu USD; tăng 2% về tờ khai và giảm 1% về kim ngạch so với quý trước.

Tính lũy kế từ ngày 01/01/2023 - 15/9/2023, có 1.320 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn tỉnh, trong đó có 358 doanh nghiệp trong tỉnh, 962 doanh nghiệp ngoài tỉnh. Có 72.525 tờ khai làm thủ tục với tổng kim ngạch các loại hình là 10.698 triệu USD; tăng 38% về tờ khai và giảm 6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Số thu ngân sách nhà nước do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện trong quý III/2023 đạt 5.226,92 tỷ đồng, tăng 52,77% so với quý trước. Tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9/2023, Hải quan Quảng Ninh đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 12.018,35 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2022; đạt 104,51% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (11.500 tỷ đồng); đạt 100,15% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (12.000 tỷ đồng).

Quý III/2023, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh có nhiều chuyển biến tích cực. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế, thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được tập trung triển khai giúp giữ vững ổn định kinh tế - xã hội và nhịp độ phát triển; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tiếp tục được quan tâm.

Trong quý, Cục Hải quan tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp tạo thuận lợi, thu hút doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu và thúc đẩy thương mại qua địa bàn; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Lực lượng Hải quan đã triển khai các hoạt động đo thời gian thông quan, giải phóng hàng theo Kế hoạch của Tổng cục Hải quan; duy trì triển khai hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến - HQ36a, Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và các phần mềm nghiệp vụ. Trong đó, tiếp nhận kết quả kiểm tra chuyên ngành trên hệ thống một cửa quốc gia của 1.208 tờ khai, làm thủ tục cho 877 lượt phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh trên hệ thống E-manifest; tiếp nhận 159 C/O mẫu D (giấy chứng từ chứng nhận xuất khẩu do Cơ quan có thẩm quyền cấp cho các loại hàng xuất sang các nước ASEAN thuộc diện ưu đãi thuế quan) trên hệ thống một cửa ASEAN. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trên Hệ thống HQ36a là 829 hồ sơ; trong đó tổng số hồ sơ đã phát hành kết quả xử lý: 824 hồ sơ; tổng số doanh nghiệp tham gia là 202 doanh nghiệp; tổng số thủ tục là 14 thủ tục.

Đặc biệt, trong quý III/2023, lần đầu tiên Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị đối thoại bằng hình thức trực tuyến với 52 doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất; đồng thời, ký kết Biên bản ghi nhớ tham gia Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan với 2 doanh nghiệp ngay tại hội nghị./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục