Ra mắt Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội

14:27' - 08/10/2015
BNEWS Trung tâm có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Giải phóng mặt bằng Dự án đường vành đai 1 trên địa bàn Ô Đống Mác – đê Nguyễn Khoái. Ảnh: Huy Hùng-TTXVN

Ngày 8/10, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm phát triển quỹ đất hiện có theo yêu cầu của Luật Đất đai năm 2013.
Trung tâm có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đồng thời với việc đầu tư xây dựng và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai…
Đối với số lao động hợp đồng làm việc tại các Trung tâm Phát triển quỹ đất do Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã hoặc Trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố ký hợp đồng (kể cả các trường hợp do Trung tâm Phát triển quỹ đất ký theo ủy quyền của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã hoặc của Trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố), trước mắt được tiếp nhận về Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội (bao gồm cả các chi nhánh) tiếp tục làm việc theo thời hạn còn lại của hợp đồng.
Lãnh đạo thành phố lưu ý Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội sớm ổn định tổ chức, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chuyên môn được giao, tránh để gián đoạn công việc đang triển khai tại các địa phương; lập kế hoạch tuyển dụng viên chức đúng chuyên ngành và đủ về số lượng theo cơ cấu vị trí việc làm để đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Minh Nghĩa

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục