1. >

Rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ rà soát, điều chỉnh chiến lược, định hướng quy hoạch phát triển nông nghiệp toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phù hợp với các tiểu vùng sinh thái...

Rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long

Rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: TTXVN

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp cùng các bộ ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biển đổi khí hậu gắn liên với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng này theo hướng bền vững, hiện đại, hiệu quả cao, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, thích ứng với biển đổi khí hậu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ rà soát, điều chỉnh chiến lược, định hướng quy hoạch phát triển nông nghiệp toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phù hợp với các tiểu vùng sinh thái gắn với ba nhóm sản phẩm chủ lực là: thủy sản, cây ăn quả, lúa gạo; giảm diện tích trồng lúa và các cây trồng sử dụng nhiều nước ngọt nhưng giá trị thương mại thấp. Khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái.

Cùng với đó là rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sinh học trong nông nghiệp gắn liền với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Ưu tiên đẩy mạnh nghiên cứu, chọn tạo, phát triển các giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản có tiềm năng, lợi thế của vùng, đáp ứng yêu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phấn đấu đến năm 2015, tập trung giải quyết nâng cao chất lượng giống, thích ứng với biến đổi khí hậu, ngang tầm với các nước có nền nông nghiệp hiện đại cho 3 nhóm sản phẩm chủ lực trên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng sẽ rà soát, xây dựng các cơ chế chính sách mới, mang tính đột phá nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, hiện đại, sức cạnh tranh cao và bền vững; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, chuỗi giá trị nông nghiệp, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển công nghệ sau thu hoạch để giảm tổn thất, nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Xây dựng ngành thủy sản trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của vùng, có quy mô lớn, hiện đại, sức cạnh tranh cao và bền vững trên cơ sở quy hoạch đã được rà soát, điều chỉnh, xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể phát triển sản xuất tôm nước lợ, nuôi tôm biển, các tra và các thủy đặc sản thích ứng với vùng và các tiểu vùng.

Quản lý chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên hiện có, không chuyển sang các mục đích khác, trừ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt; ưu tiên đầu tư phục hồi, trồng mới rừng ngập mặn và rừng phòng hộ ven sông, ven biển.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát quy hoạch thủy lợi phòng chống thiên tai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với bổi cảnh mới, đảm bảo giảm nhẹ thiệt hại khi có thiên tai, chủ động ứng phó với kịch bản bất lợi nhất; xây dựng đề án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững tại các tiểu vùng sinh thái theo hướng đa dạng hóa nguồn lực và phương thức thực hiện; trong đó, chú ý đẩy mạnh hình thức đối tác công – tư.

Xây dựng đề án bảo vệ bờ biển, củng cố nâng cấp hệ thống đê biển, phòng chống xói lở bờ biển; tập trung đầu tư xử lý ngay những đoạn xói lở, sạt lở bờ sông, bờ biển nghiêm trọng; xây dựng quy hoạch chỉnh trị sông gắn với quy hoạch sử dụng đất ven sông theo hướng dành không gian thoát lũ, xây dựng công trình giao thông kết hợp với đê điều; bố trí, sắp xếp lại dân cư ven sông, kênh, rạch kết hợp với xây dựng nông thôn mới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng sẽ phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dự đề án chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, giúp nông dân thực sự trở thành công nhân nông nghiệp, rút dần lao động nông nghiệp, chuyển sang ngành nông nghiệp, dịch vụ.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Từ cuối năm 1990 đến nay, thành phố Hà Nội cùng các tổ chức xã hội trong và ngoài nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp làm sạch sông Tô Lịch nhưng đến nay vẫn ô nhiễm. Vậy đâu là giải pháp căn cơ để "hồi sinh" dòng sông này?

ncif