REE chuẩn bị tái cấu trúc doanh nghiệp

09:52' - 01/10/2020
BNEWS REE vừa thông qua việc chuyển đổi hình thức của 2 công ty: Công ty cổ phần Nước sạch REE và Công ty cổ phần Bất động sản R.E.E sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE, mã chứng khoán: REE) vừa thông qua việc chuyển đổi hình thức của 2 công ty: Công ty cổ phần Nước sạch REE và Công ty cổ phần Bất động sản R.E.E sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do REE làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

Trước đó, REE nhận chuyển nhượng 40.000 cổ phần từ 2 cổ đông cá nhân còn lại để sở hữu 100% vốn điều lệ tại 2 công ty này 2 công ty này (20.000 cổ phần đối với 1 công ty).

Thời gian thức hiện chuyển đổi dự kiến trong quý III-IV/2020.

Đối với Công ty cổ phần Nước sạch REE (REE WATER), REE thông qua chuyển quyền sở hữu đối với 8 cổ phiếu mảng nước từ REE để góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký đồng thời tăng thêm vốn điều lệ bằng với giá trị sổ sách tại thời điểm 30/9/20020 trên Báo cáo tài chính riêng quý III/2020, với giá trị vốn góp hơn 1.610 tỷ đồng, ngoài ra REE góp vốn bằng tiền mặt hơn 2.186 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến đăng ký mới là 1.630 tỷ đồng.

Đối với Công ty cổ phần Bất động sản R.E.E (REE LAND COMPANY LIMITED) sẽ được nhận quyền sở hữu cổ phiếu của REE gồm SGR (Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn) và VIID (Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam), với tổng giá trị sổ sách tại thời điểm 30/6/2020 trên Báo cáo tài chính riêng quý III/2020 hơn 262 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến đăng ký mới hơn 912 tỷ đồng.

Việc chuyển đổi hình thức công ty trên nằm trong phương án tái cấu trúc hệ thống công ty đã được Đại hội đồng cổ công thường niên 2020 thông qua.

Bên cạnh đó, REE cũng thông qua việc thành lập Công ty Điện với hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do REE làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ (REE ENERGY), với tổng vốn điều lệ là 6.380 tỷ đồng.

Cụ thể, REE thông qua chuyển quyền sở hữu đối với 14 cổ phiếu mảng điện từ REE để thực hiện góp vốn điều lệ với giá trị sổ sách tại thời điểm 30/6/2020 trên Báo cáo tài chính riêng quý III/2020, với giá trị vốn góp hơn 6.200 tỷ đồng, ngoài ra REE góp vốn bằng tiền mặt gần 188 tỷ đồng.

REE ENERGY có chức năng hoạt động chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Thời gian thực hiện trong quý III-IV/2020./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục