Sáng kiến sáng tạo của PV GAS làm lợi gần 1.500 tỷ đồng

09:56' - 16/06/2020
BNEWS Trong giai đoạn 2015-2020, PV GAS ghi nhận khoảng 1.000 sáng kiến cấp đơn vị, 350 cấp tổng công ty, 11 cấp Tập đoàn với tổng giá trị làm lợi lên tới gần 1.500 tỷ đồng.

Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) vừa tổ chức tôn vinh và ghi nhận đóng góp của các cá nhân và tập thể trong phong trào sáng kiến, sáng tạo năm 2019 của đơn vị. 

Trong giai đoạn 2015-2020, PV GAS ghi nhận khoảng 1.000 sáng kiến cấp đơn vị, 350 sáng kiến cấp tổng công ty, 11 sáng kiến được công nhận cấp Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (năm 2019 đang chờ xét duyệt cấp Tập đoàn).
Tổng giá trị làm lợi của phong trào sáng kiến sáng tạo lên tới gần 1.500 tỷ đồng. Điển hình trong phong trào sáng kiến của PV GAS gồm: Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (KVT) với 70 sáng kiến; Công ty Dịch Vụ Khí (DVK) 47 sáng kiến, Công ty Khí Cà Mau (KCM) - 45 sáng kiến, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) 35 sáng kiến. Trong số này có tới 3/4 đơn vị xuất sắc thuộc cụm Bà Rịa – Vũng Tàu.
Trong những năm gần, phong trào sáng kiến còn có sự tham gia tích cực từ khối các công ty cổ phần và các Ban của cơ quan tổng công ty. Riêng năm 2019, đã có 40 sáng kiến đã được PV GAS công nhận cấp tổng công ty và gửi những sáng kiến tiêu biểu để Tập đoàn và cấp trên tiếp tục xem xét công nhận.

Trong số đó, 3 đơn vị hàng đầu của cụm Bà Rịa – Vũng Tàu đã đóng góp 22 sáng kiến sáng tạo với 2 sáng kiến được công nhận mức đặc biệt, 3 sáng kiến mức 1 và 6 sáng kiến mức 2 cùng 8 sáng kiến mức 3 và 3 sáng kiến mức khuyến khích. Các sáng kiến sáng tạo đã được chứng thực hiệu quả thực tế.
Ông Hoàng Văn Quang, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Công nghệ PV GAS khẳng định, sự nỗ lực, tinh thần lao động sáng tạo, hết mình của mỗi cá nhân người lao động PV GAS. Đây là động lực quan trọng giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường góp phần tích cực vào sự phát triển và thực hiện thắng lợi những mục tiêu của đơn vị  những năm qua./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục