1. >

Sắp có phương án xử lý các dự án kém hiệu quả

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ ngàng Công Thương.

Sắp có phương án xử lý các dự án kém hiệu quả

Bộ Công Thương cho biết, thực hiện Quyết định số 2551/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ ngàng Công Thương, Bộ đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng quy chế hoạt động.

Cùng đó, Bộ đã giao Vụ Kế hoạch chủ trì và phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ chuyên ngành lập báo cáo tổng thể về 12 dự án báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương trước ngày 10/2/2017.

Theo Bộ Công Thương, mới đây lãnh đạo Bộ đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo Bộ Công Thương xử lý các vấn đề tồn tại ở các dự án lớn chậm tiến độ, kém hiệu quả.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đơn vị, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty tiến hành rà soát lại các phương án xử lý, giải quyết các khó khăn tồn tại của dự án/ doanh nghiệp và từ đó đề xuất phương án khả thi nhất để báo cáo Ban chỉ đạo Bộ Công Thương.

Trong phương án đề xuất cần đưa ra các kiến nghị đề xuất tập trung vào cơ chế tài chính, tiền tệ; cơ chế giải pháp về thị trường; cơ chế giải pháp về quản trị doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân/tổ chức đối với các dự án. Khi tổ chức kiểm điểm đề nghị Tập đoàn, Tổng công ty mời thêm thành phần Ban Nội chính - Văn phòng Chính phủ, Tổng cục, Cục, Vụ chuyên ngành, Vụ tổ chức cán bộ và thanh tra Bộ. Đáng lưu ý là các đơn vị phải hoàn thành và báo cáo Bộ Công Thương ngay trong tháng 2/2017.

Theo Bộ Công Thương, báo cáo tài chính sẽ phải báo cáo từng dự án cụ thể, bao gồm các nội dung chính, khái quát chung về dự án; các khó khăn, tồn tại hiện nay; phương án xử lý và phân tích lý do đề xuất phương án; các kiến nghị.

Riêng với phụ lục phải bao gồm các báo cáo của các Tập đoàn, Tổng công ty về 12 dự án./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hà Nội đang nghiên cứu, thực hiện đề án “Phân vùng hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030”. Vậy, đề án này có gì mới?

ncif