Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

10:18' - 30/12/2019
Bnews Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nghị quyết nêu rõ: Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Hương Trà được sắp xếp như sau: Thành lập xã Bình Tiến trên cơ sở nhập toàn bộ 22,10 km2 diện tích tự nhiên, 1.559 người của xã Hồng Tiến và toàn bộ 117,92 km2 diện tích tự nhiên, 4.392 người của xã Bình Điền.

Sau khi thành lập, xã Bình Tiến có 140,02 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.951 người. Xã Bình Tiến giáp xã Bình Thành, xã Hương Bình, phường Hương Vân; huyện A Lưới và huyện Phong Điền.
Sau khi sắp xếp, thị xã Hương Trà có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 xã và 07 phường.
Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Lộc được sắp xếp như sau: Xã Giang Hải được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 5,70 km2 diện tích tự nhiên, 2.058 người của xã Vinh Hải và toàn bộ 18,73 km2 diện tích tự nhiên, 4.682 người của xã Vinh Giang.

Sau khi thành lập, xã Giang Hải có 24,43 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.740 người. Xã Giang Hải giáp các xã Vinh Hiền, Vinh Hưng, Vinh Mỹ, thị trấn Phú Lộc và Biển Đông.
Sau khi sắp xếp, huyện Phú Lộc có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 02 thị trấn.
Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện A Lưới được sắp xếp như sau: Thành lập xã Lâm Đớt trên cơ sở nhập toàn bộ 16,58 km2 diện tích tự nhiên, 2.403 người của xã A Đớt và toàn bộ 51,28 km2 diện tích tự nhiên, 2.208 người của xã Hương Lâm.

Sau khi thành lập, xã Lâm Đớt có 67,86 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.611 người. Xã Lâm Đớt giáp các xã A Roàng, Đông Sơn, Hương Nguyên, Hương Phong và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Thành lập xã Quảng Nhâm trên cơ sở nhập toàn bộ 5,39 km2 diện tích tự nhiên, 2.225 người của xã Hồng Quảng và toàn bộ 37,85 km2 diện tích tự nhiên, 2.302 người của xã Nhâm. Sau khi thành lập, xã Quảng Nhâm có 43,24 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.527 người.

Xã Quảng Nhâm giáp các xã A Ngo, Hồng Bắc, Hồng Thái, Sơn Thủy, thị trấn A Lưới và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào;
Thành lập xã Trung Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ 10,34 km2 diện tích tự nhiên, 1.242 người của xã Bắc Sơn và toàn bộ 67,40 km2 diện tích tự nhiên, 2.053 người của xã Hồng Trung. Sau khi thành lập, xã Trung Sơn có 77,74 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.295 người.

Xã Trung Sơn giáp các xã Hồng Bắc, Hồng Kim, Hồng Vân; huyện Phong Điền và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào;
Sau khi sắp xếp, huyện A Lưới có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 01 thị trấn.
Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nam Đông như sau: Thành lập xã Hương Xuân trên cơ sở nhập toàn bộ 7,64 km2 diện tích tự nhiên, 1.512 người của xã Hương Giang và toàn bộ 11,21 km2 diện tích tự nhiên, 2.547 người của xã Hương Hòa.

Sau khi thành lập, xã Hương Xuân có 18,85 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.059 người. Xã Hương Xuân giáp các xã Hương Hữu, Hương Phú, Hương Sơn, Thượng Lộ, Thượng Nhật và thị trấn Khe Tre.
Sau khi sắp xếp, huyện Nam Đông có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 xã và 01 thị trấn.
Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Vang như sau: Thành lập xã Phú Gia trên cơ sở nhập toàn bộ 7,37 km2 diện tích tự nhiên, 3.502 người của xã Vinh Phú và toàn bộ 19,70 km2 diện tích tự nhiên, 5.611 người của xã Vinh Thái.

Sau khi thành lập, xã Phú Gia có 27,07 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.113 người. Xã Phú Gia giáp các xã Vinh An, Vinh Hà, Vinh Thanh, Vinh Xuân, thị trấn Phú Đa; huyện Phú Lộc và thị xã Hương Thủy.
Sau khi sắp xếp, huyện Phú Vang có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 02 thị trấn.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020.
Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, tỉnh Thừa Thiên Huế có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố; 145 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 98 xã, 39 phường và 08 thị trấn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục