Sau sắp xếp, Thành phố Hồ Chí Minh còn 5.242 khu phố, ấp

10:13' - 29/07/2023
BNEWS Sau khi sắp xếp, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 5.242 khu phố, ấp; nhân sự tham gia hoạt động giảm còn 26.210 người.

Đây là mục tiêu được UBND Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra trong kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn theo quy định của Trung ương.

 

Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn thành phố đang tồn tại 27.377 mô hình tổ chức dưới phường, xã gồm 2.008 khu phố, ấp và 25.369 tổ dân phố, tổ nhân dân. Nhân sự gồm 64.293 người, trong đó khu phố, ấp 17.407 người; tổ dân phố, tổ nhân dân 46.886 người.

Việc sắp xếp căn cứ trên số hộ thực tế, quy mô số hộ theo quy định, địa giới, ranh giới khu phố, ấp để chia nhỏ hoặc thành lập mới khu phố mới, ấp mới; trong đó khu phố sẽ có từ 500 hộ dân trở lên, ấp có từ 350 hộ dân trở lên.

Sau khi sắp xếp, dưới phường, thị trấn chỉ có khu phố; xã chỉ có ấp. Mỗi khu phố, ấp có 5 chức danh được hưởng phụ cấp hằng tháng gồm: Bí thư Chi bộ; Trưởng khu phố, ấp; Trưởng Ban công tác Mặt trận; Chi hội trưởng Phụ nữ và Bí thư Chi đoàn Thanh niên.

Ngoài ra, những người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng từ đoàn phí, hội phí, hỗ trợ kinh phí hoạt động và từ các nguồn quỹ khác (nếu có) phù hợp với quy định và tình hình thực tiễn.

Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của khu phố, ấp là 2,5 triệu đồng/tháng; ưu tiên những người đang tham gia công tác tại khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân trước khi sắp xếp; đồng thời chuẩn bị và bổ sung kịp thời người có trình độ, năng lực, trách nhiệm, uy tín, sức khỏe tham gia hoạt động khu phố, ấp sau khi sắp xếp.

Về quy trình thực hiện, UBND phường, xã, thị trấn xây dựng đề án sắp xếp khu phố, ấp (sáp nhập hoặc chia tách, thành lập khu phố, ấp mới), tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình. Nếu được trên 50% cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực sắp xếp tán thành thì UBND xã, thị trấn trình HĐND xã, thị trấn thông qua tại kỳ họp gần nhất. Từ ngày có nghị quyết của HĐND sẽ hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện (đối với phường thực hiện chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND thì UBND phường trình UBND quận và thành phố Thủ Đức). Trường hợp đề án chưa đạt trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện tán thành thì UBND xã, phường, thị trấn tổ chức lấy ý kiến lần thứ 2; nếu vẫn không được trên 50% thì báo cáo UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức xem xét, quyết định.

Từ các hồ sơ hợp lệ đó UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức xây dựng phương án tổng thể, hoàn chỉnh phương án, lập tờ trình gửi Sở Nội vụ thẩm định để trình UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Việc kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội ở khu phố, ấp được thực hiện sau khi hoàn thành công tác sắp xếp khu phố, ấp. Nhân sự tham gia hoạt động khu phố, ấp do cấp ủy, chính quyền và đoàn thể phường, xã, thị trấn lựa chọn, đảm bảo theo quy định, công khai, dân chủ, bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý; ưu tiên những người đang tham gia công tác tại khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân trước khi sắp xếp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục