1. >

SCR trả cổ tức 7% bằng cổ phiếu trong quý III

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - Mã: SCR) quyết định phát hành cổ phiếu tỷ lệ 7% để trả cổ tức năm 2017.

SCR trả cổ tức 7% bằng cổ phiếu trong quý III

Số lượng phát hành dự kiến 22,19 triệu cổ phiếu. Thời gian phát hành trong quý III/2018.

Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của SCR sẽ tăng từ 3.170 tỷ đồng lên 3.392 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 6, SCR cũng đã tăng vốn thành công 30%, từ 2.439 tỷ đồng lên 3.170 tỷ đồng. Nguồn huy động được sử dụng chính cho hoạt động M&A để gia tăng quỹ đất.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Ngay sau khi giết mổ, thịt lợn được qua quy trình làm mát để hạ nhiệt độ tâm thịt từ 0oC đến 4oC, sau đó mới được đem đi pha lọc

ncif