SFI phát hành cổ phiếu ESOP để bổ sung vốn lưu động

09:50' - 12/03/2021
BNEWS Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành là 667.764 cổ phiếu, tương đương 5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã chứng khoán: SFI) vừa có thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) theo Nghị quyết Đại hội đồng ngày 30/03/2019 của doanh nghiệp.

Theo đó, số lượng cổ phiếu ESOP phát hành là 667.764 cổ phiếu, tương đương 5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 6.677.640.000 đồng.
Nguyên tắc xác định giá bán theo Nghị quyết số 01/NQ - ĐHĐCĐ/SAFI - 2019 của Đại hội đồng cổ đông ngày 30/03/2019. Giá phát hành là 10.000 đồng cổ phiếu.
Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông (hạn chế chuyển nhượng). Cụ thể sẽ hạn chế chuyển nhượng 100 % số cổ phần được mua trong vòng hai năm kể từ lúc kết thúc phát hành. Hết thời gian này, toàn bộ số cổ phần mua sẽ được tự do chuyển nhượng.
Thời gian dự kiến thực hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành và công bố thông tin theo quy định, dự kiến tháng 3 - 4/2021.
Mục đích phát hành nhằm ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho người lao động trong công ty khỉ có thành tích vượt trội; khuyến khích sự gắn bó, nâng cao quyền lợi và tình thần trách nhiệm của người lao động đối với công ty.
Tính đến nay, tổng số lượng cổ phiếu doanh nghiệp này đã phát hành 15.085.305 cổ phiếu; trong đó, số lượng cổ phiếu đang lưu hành đạt 13.355.293 cổ phiếu; số lượng cổ phiếu quỹ là 1.730.01 cổ phiếu.
Công ty cổ phần Đại lý và Vận tải SAFI có chức năng hoạt động chủ yếu là môi giới và đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường không và đường biển, dịch vụ khai quan và giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu./.


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục