1. >

SGN chốt quyền trả cổ tức 70%

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN) thông báo ngày 22/5 là thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức 2018 bằng tiền và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 70%.

SGN chốt quyền trả cổ tức 70%

Với phương án tiền mặt, công ty dự kiến tỷ lệ thực hiện 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Với 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SGN dự chi gần 72 tỷ đồng.

Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 6/6.

Với phương chi trả bằng cổ phiếu, SGN dự định phát hành với khối lượng gần 9,6 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ thực hiện 40% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới).

Qua đó, SGN sẽ tăng vốn điều lệ lên mức 335 tỷ đồng. Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối 2018.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Nước sông Tô Lịch từ nhiều năm nay luôn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối, là điểm đen về ô nhiễm. Để khắc phục điều này đơn vị chức năng đã có nhiều giải pháp. Tuy nhiên, sau những nỗ lực thì ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm. Vậy liệu có biện pháp nào để làm sạch con sông Tô Lịch hay không?

ncif