Singapore và Philippines thúc đẩy chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực tài chính

08:11' - 02/12/2020
BNEWS MAS- Ngân hàng trung ương Singapore và BSP- Ngân hàng trung ương Philippines đã đưa ra tuyên bố chung khẳng định sẽ phối hợp với nhau trong vấn đề chia sẻ, kết nối dữ liệu.

MAS và BSP cho biết, không giống như việc “địa phương hóa” dữ liệu (là quy định lưu giữ dữ liệu trong khuôn khổ biên giới một quốc gia), tính di động của dữ liệu trong lĩnh vực tài chính sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và phát triển dịch vụ tài chính đổi mới sáng tạo.

Hai ngân hàng trung ương cũng cho biết thêm sự hợp tác này sẽ giúp cho việc phát hiện các hoạt động rửa tiền, hỗ trợ tài chính cho khủng bố và thao túng tài chính… đồng thời tính di động của dữ liệu cũng giúp chống lại các cuộc tấn công mạng, hỗ trợ việc đánh giá và kiểm soát các mối nguy cơ rủi ro trên cơ sở toàn cầu.

Trong tuyên bố chung, MAS và BSP cho biết hai bên có ý định thúc đẩy việc áp dụng và thực thi các chính sách và quy định tạo điều kiện thuận lợi cho ba mục tiêu liên quan đến hoạt động của hoạt động của các ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng thuộc thẩm quyền của họ.

Thứ nhất, các tổ chức tài chính này nên được phép chuyển dữ liệu, bao gồm cả thông tin cá nhân, qua biên giới bằng các phương tiện điện tử, miễn là hoạt động này là nhằm để tiến hành kinh doanh được quy định trong phạm vi giấy phép, giấy ủy quyền hoặc đăng ký của họ.

Thứ hai, các địa điểm, vị trí mà các tổ chức tài chính này có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu của họ không nên bị giới hạn miễn là cả hai ngân hàng trung ương đều có quyền truy cập đầy đủ và kịp thời vào dữ liệu cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quản lý và giám sát của họ.

Cuối cùng, nếu họ không thể truy cập được dữ liệu, các tổ chức tài chính phải có khả năng để khắc phục tình trạng thiếu quyền truy cập trước khi được yêu cầu sử dụng hoặc đặt các cơ sở máy tính tại địa phương.

Tuyên bố chung nói trên không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý, và tuân theo các luật và quy định trong nước của Singapore và Philippines.

Tuyên bố này cũng không hạn chế MAS hay BSP áp dụng hoặc duy trì các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân, quyền riêng tư cá nhân và tính bảo mật của các hồ sơ và tài khoản cá nhân.

MAS cho biết, bất kỳ hoạt động chuyển dữ liệu nào (bao gồm thông tin cá nhân) xuyên biên giới thông qua các phương tiện điện tử của các tổ chức phải tuân theo luật, quy tắc và quy định hiện hành của Singapore và Philippines về quyền riêng tư, bảo mật, quản trị dữ liệu và bảo mật hồ sơ và tài khoản cá nhân./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục