Số hồ sơ gửi đến cơ quan thuế khá thấp dù sắp hết thời hạn gia hạn tiền thuế, thuê đất

16:52' - 29/07/2020
BNEWS Theo Tổng cục Thuế, mặc dù thời hạn chót tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đã đến rất gần, tuy nhiên số hồ sơ gửi đến cơ quan thuế vẫn khá thấp so với dự tính ban đầu.
Tổng hợp nhanh của Tổng cục Thuế cho thấy, đến ngày 28/7, cơ quan thuế đã tiếp nhận 171.555 giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Trong số đó, số giấy đề nghị gia hạn của doanh nghiệp là 119.119 giấy đề nghị; số giấy đề nghị của cá nhân kinh doanh là 52.436 giấy đề nghị.
Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 53.400 tỷ đồng; trong đó, số thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp được gia hạn là 28.913 tỷ đồng; số thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp được gia hạn là 20.508 tỷ đồng; tiền thuê đất được gia hạn là 3.381 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân của hộ và cá nhân kinh doanh được gia hạn là 597 tỷ đồng.
Theo quy định của Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thì thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất là 30/7. Thời gian nộp giấy đề nghị gia hạn đã gần kết thúc, do đó Tổng cục Thuế khuyến cáo người nộp thuế cần nhanh chóng gửi giấy để đảm bảo quyền lợi.
Để doanh nghiệp và người nộp thuế biết và chủ động thực hiện quyền lợi của mình, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung chính sách gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp , thuế thu nhập cá nhân tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP tới toàn thể người nộp thuế.
Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn người nộp thuế nộp giấy đề nghị gia hạn theo nhiều phương pháp như thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, cổng dịch vụ công quốc gia, qua đường bưu điện và tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế. Cơ quan thuế cũng đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin vận hành thông suốt 24/7, tạo điều kiện để người nộp thuế có thể nộp giấy đề nghị gia hạn mọi lúc, mọi nơi.
Để việc tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn được thông suốt, Tổng cục Thuế đã có văn bản hướng dẫn các cục thuế về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP đảm bảo đồng bộ, thống nhất chủ trương chính sách của nhà nước từ khâu nộp giấy đề nghị gia hạn, tiếp nhận, xử lý thông tin trên giấy đề nghị gia hạn để thực hiện gia hạn cho người nộp thuế theo đúng quy định.
Nhằm đôn đốc người nộp thuế thực hiện gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, cơ quan thuế đã gửi email thông báo đến 100% doanh nghiệp trên địa bàn. Ngành thuế sẽ tiếp tục bố trí người để tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, đảm bảo tất cả người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế đều được hưởng lợi.
Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến người nộp thuế, bố trí nhân lực, đặc biệt là cán bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, bộ phận “một cửa” để tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của tổ chức, cá nhân.
Do thời hạn chót tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đã đến rất gần, vì vậy cơ quan thuế đề nghị tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP cần thực hiện ngay việc gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế thông qua ứng dụng dịch vụ thuế điện tử, qua Cổng dịch vụ công quốc gia, qua bưu điện, hoặc đến trực tiếp đến cơ quan thuế để làm thủ tục gia hạn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục