Số lượng doanh nghiệp "tái sinh" tăng hơn hai lần

11:57' - 28/10/2015
BNEWS Trong tháng 10, cả nước có 3.350 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 121% so với tháng trước.

Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 10, cả nước có 9.195 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 65.200 tỷ đồng, tăng 30,6% về số doanh nghiệp và tăng 46,4% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 12,1% so với mức bình quân tháng trước.
Cũng trong tháng 10, cả nước có 3.350 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 121% so với tháng trước. Tuy nhiên, lại có 13.818 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 46,4%; bao gồm:1.520 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký; 12.298 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký; có 679 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 1%.

Tính chung 10 tháng, cả nước có 77.542 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 486.100 tỷ đồng. Ảnh: Trần Việt/TTXVN.

Tính chung 10 tháng, cả nước có 77.542 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 486.100 tỷ đồng, tăng 29,2% về số doanh nghiệp và tăng 37,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 737.800 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn trong 10 tháng qua. Như vậy, tổng số vốn bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2015 là 1.223.900 tỷ đồng.
Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 10 tháng là 7.641 doanh nghiệp, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.
Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng là 60.164 doanh nghiệp, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 13.625 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 46.539 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, có 21.633 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 35,9%); 19.208 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 31,9%); 11.514 công ty cổ phần (chiếm 19,3%) và 7.807 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 12,9%) và 2 công ty hợp danh.
Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm nay là 16.198 doanh nghiệp, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước.
Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, với những chuyển biến tích cực của nền kinh tế cùng với các giải pháp và quyết tâm của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh đã hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, bước đầu đạt mức tăng khá so với năm 2014./.
Thúy Hiền

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục