1. >

Số thuế tăng qua thanh tra, kiểm tra đạt hơn 17.300 tỷ đồng

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết, năm 2018, tổng số thuế tăng qua thanh tra, kiểm tra đạt hơn 17.300 tỷ đồng, giảm khấu trừ gần 2.000 tỷ đồng, giảm lỗ trên 34.000 tỷ đồng. 

Số thuế tăng qua thanh tra, kiểm tra đạt hơn 17.300 tỷ đồng

 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN phát


Tại Hội nghị Tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2019 diễn ra tại Hà Nội chiều 9/1, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết, năm 2018, tổng số thuế tăng qua thanh tra, kiểm tra đạt hơn 17.300 tỷ đồng, giảm khấu trừ gần 2.000 tỷ đồng, giảm lỗ trên 34.000 tỷ đồng.

Theo ông Nam, thu ngân sách theo cơ quan thuế thực hiện đạt 1.146.933 tỷ đồng vượt 7,2% dự toán Quốc hội giao và tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017. Các địa phương đa số hoàn thành vượt mức dự toán, có 61/63 địa phương đã hoàn thành; trong đó có 48 địa phương vượt dự toán 7,3% và có 24 địa phương tăng trưởng so với năm 2017 ở mức cao, trên 15%.

Để đạt được kết quả trên, Tổng Cục thuế đã chỉ đạo các cơ quan thuế tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách. Đồng thời, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, tiếp tục triển khai thu hồi nợ đọng và tăng cường hỗ trợ người nộp thuế.

Việc kê khai, nộp thuế kịp thời, sát với số phát sinh, bình quân chung cả nước tổng số tờ khai thuế đạt 98% trên tổng số tờ khai phải nộp.

Với mục tiêu thực hiện thanh, kiểm tra tối thiểu 18,5% số lượng người nộp thuế đang hoạt động, tập trung vào các đối tượng rủi ro; các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp; các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế, hoạt động chuyển nhượng thương hiệu, chuyển nhượng dự án,…, cơ quan thuế đã bố trí nguồn lực nâng cao chất lượng các cuộc thanh, kiểm tra. Kết quả, ngành thuế đã thực hiện hơn 90.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, vượt kế hoạch đề ra, với tổng số thuế tăng qua thanh tra, kiểm tra đạt hơn 17.300 tỷ đồng, giảm khấu trừ gần 2.000 tỷ đồng, giảm lỗ trên 34.000 tỷ đồng.

Năm 2018, ngành thuế cũng đã đôn đốc thu nợ đọng được 32.055 tỷ đồng, đạt 76,9% số tiền nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018. Tổng số thuế nợ tính đến hết năm 2018 là 75.805 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8% tổng số tiền nợ thuế, giảm 2.381 tỷ đồng so với cuối năm 2017.

Ông Bùi Văn Nam cũng cho biết, năm 2019, Quốc hội, Chính phủ giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho ngành thuế là 1.168.100 tỷ đồng. Với mục tiêu năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch 5 năm 2017 – 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Thuế sẽ tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành vượt mức 5% nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, hoàn thiện đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước.

Ngành thuế cũng tăng cường các biện pháp chống thất thu; trong đó, chú trọng đến việc triển khai hóa đơn điện tử trên diện rộng. Cùng đó, thực hiện thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19% số doanh nghiệp đang hoạt động; đôn đốc thu hồi kịp thời các khoản nợ đọng thuế để giảm tỷ lệ nợ đọng thuế trên tổng số thu xuống dưới 5%.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2018, thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 1.422,7 nghìn tỷ đồng, vượt 103,5 nghìn tỷ đồng, tương ướng với mức tăng 7,8% so với dự toán, tăng 64,3% nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ động viên đạt 25,7% GDP, riêng thuế và phí đạt 21% GDP (mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020 tương ứng là 23,5% GDP và 21% GDP).

Năm 2018, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính; trong đó, nâng cao chất lượng khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và các ngân hàng thương mại nhằm giảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng tích cực tham gia các hoạt động hợp tác tài chính trong khu vực và quốc tế, thực hiện cắt giảm thuế theo lộ trình cam kết. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành xây dựng các phương án đàm phán về cắt giảm thuế trong các hiệp định Việt Nam tham gia.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, năm 2019, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về thuế theo hướng mở rộng cơ sở thuế, chống xói mòn nguồn thu, chống chuyển giá, cơ cấu lại nguồn thu, tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương; phấn đấu tăng thu khoảng 5% so với dự toán và đạt tỷ lệ động viên ở mức 23,5% GDP,.. ./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sử dụng nước tái chế từ bồn rửa tay và nhà vệ sinh để phục vụ nước uống miễn phí cho thực khách. Đó là điều mà một nhà hàng tại Bỉ đang thực hiện như một biện pháp giải quyết vấn đề nước thải và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

ncif