Từ khoá:ban quyen giong

Điểm yếu của xuất khẩu hoa Việt Nam

Hiện mới chỉ một vài doanh nghiệp trồng hoa lớn, có sự liên kết với nước ngoài mới có thể sản xuất được hoa đảm bảo chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.

Hoàn thiện chính sách để bảo vệ bản quyền giống cây trồng

Sau hơn 10 năm thực hiện theo Công ước UPOV, một số khiếm khuyết đã bộc lộ, đặc biệt một số điểm trong khuôn khổ pháp lý cần được điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với hoàn cảnh mới.

VIDEO

Hôm qua (24/2), tại khóa họp lần thứ 43 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres đã kêu gọi các nước bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người trong thời đại số và biến đổi khí hậu.