Từ khoá:bao cao cong tac chinh phu

Điểm nhấn trong Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc 2019

Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đọc Báo cáo công tác chính phủ, tổng kết công tác năm 2018 và công bố mục tiêu chính phủ Trung Quốc đặt ra năm 2019.

VIDEO

Lần đầu tiên tại Việt Nam, siêu thị ảo VinMart 4.0 (Virtual Store) chính thức đi vào hoạt động. Đồng thời, ứng dụng mua sắm ưu việt Scan & Go được VinMart mở rộng phạm vi tới 73 siêu thị trên cả nước.