cam cao phong

Tag: cam cao phong

  • Nâng tầm trái cây Việt Hàng hoá

    Nâng tầm trái cây Việt

    18:48' - 12/02/2021

    Sự phát triển bùng nổ những cây có múi; trong đó có cây cam những năm gần đây khiến sản phẩm này trên thị trường rẻ chưa từng có, thậm chí chỉ vài nghìn đồng mỗi kg.