Từ khoá:ciem

Điều tiết nền kinh tế hướng tới tăng trưởng xanh từ chính sách thuế

Chính sách thuế, phí là công cụ điều tiết vĩ mô của Chính phủ có thể được sử dụng nhằm tác động tới hành vi sản xuất, tiêu dùng của các chủ thể trong nền kinh tế.

Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức với doanh nghiệp

Các ngành công nghiệp mới của Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là động lực tăng trưởng chính của Việt Nam, đồng thời, hỗ trợ các ngành khác tăng doanh thu và phát triển dịch vụ mới.

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ tập trung vào cắt giảm chi phí và thời gian trong khởi sự kinh doanh; tạo thuận lợi hơn, giảm chi phí trong tổ chức quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại doanh nghiệp.

Đơn giản hoá các điều kiện kinh doanh không rõ ràng trước quý 3/2019

Trong năm 2019, các bộ và cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hoá các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi trước quý III/2019.

CIEM: Chỉ số thanh toán điện tử của Việt Nam còn khiêm tốn

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ, chỉ số thanh toán điện tử và dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, mặc dù nhiều chỉ số khác đã “thăng hạng” đáng kể.

Kiến nghị giải pháp chính sách cho quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô năm 2019

Trong năm 2019, Việt Nam vẫn có điều kiện thuận lợi để tiến hành các cải cách mang tính nền tảng hơn đối với thể chế kinh tế, môi trường kinh doanh.

Mức độ cởi mở của các bộ, ngành khi cắt giảm điều kiện kinh doanh rất khác nhau

Tính đến tháng 10/2018, tất cả các bộ, ngành đều hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm ít nhất 50% điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực mình quản lý.

Phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh mới cần những yếu tố gì?

Thương mại điện tử là vấn đề thời sự, được quan tâm và có tiềm năng lớn trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, yêu cầu phát triển thương mại điện tử sẽ trở thành một yêu cầu tự nhiên.

CIEM: Cách mạng công nghiêp 4.0 thúc đẩy tăng trưởng GDP

Việt Nam là một nước thu nhập trung bình thấp, đang nỗ lực thực hiện công nghiệp hóa. Do đó, khoa học công nghệ luôn được coi là yếu tố quan trọng hàng đầu cho tăng trưởng kinh tế.

Tận dụng ứng dụng cách mạng công nghiệp cho phát triển

Ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra các ngành công nghiệp mới, kỳ vọng tạo ra bước chuyển đổi, đổi mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

VIDEO

Tối qua theo giờ Việt Nam (18/03/19), hãng công nghệ Apple đã bất ngờ cho ra mắt một Ipad air và ipad Mini mới với nhiều tính năng hơn.