Từ khoá:ciem

CIEM: Chỉ số thanh toán điện tử của Việt Nam còn khiêm tốn

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ, chỉ số thanh toán điện tử và dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, mặc dù nhiều chỉ số khác đã “thăng hạng” đáng kể.

Kiến nghị giải pháp chính sách cho quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô năm 2019

Trong năm 2019, Việt Nam vẫn có điều kiện thuận lợi để tiến hành các cải cách mang tính nền tảng hơn đối với thể chế kinh tế, môi trường kinh doanh.

Mức độ cởi mở của các bộ, ngành khi cắt giảm điều kiện kinh doanh rất khác nhau

Tính đến tháng 10/2018, tất cả các bộ, ngành đều hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm ít nhất 50% điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực mình quản lý.

Phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh mới cần những yếu tố gì?

Thương mại điện tử là vấn đề thời sự, được quan tâm và có tiềm năng lớn trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, yêu cầu phát triển thương mại điện tử sẽ trở thành một yêu cầu tự nhiên.

CIEM: Cách mạng công nghiêp 4.0 thúc đẩy tăng trưởng GDP

Việt Nam là một nước thu nhập trung bình thấp, đang nỗ lực thực hiện công nghiệp hóa. Do đó, khoa học công nghệ luôn được coi là yếu tố quan trọng hàng đầu cho tăng trưởng kinh tế.

Tận dụng ứng dụng cách mạng công nghiệp cho phát triển

Ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra các ngành công nghiệp mới, kỳ vọng tạo ra bước chuyển đổi, đổi mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Là hai thành viên năng động nhất ở khu vực phát triển và hội nhập năng động vào bậc nhất trên thế giới, Việt Nam và Nhật Bản cần nhìn rộng hơn trong lĩnh vực hợp tác thương mại – đầu tư song phương.

CIEM: Cắt giảm điều kiện kinh doanh chưa đạt yêu cầu

Các điều kiện kinh doanh thực sự được bãi bỏ chỉ là 771, trong khi đó có 29 điều kiện kinh doanh phát sinh. Nếu tính tổng số các điều kiện kinh doanh hiện hành, thì việc cắt giảm là không đạt 50%.

Ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất nông nghiệp

Để khai thác được tiềm năng và chuyển đổi cách sản xuất, tiếp cận sự đổi mới ứng dụng công nghệ mới cần nghiên cứu chính sách và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0.

Làm gì để thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh?

Chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam đã có bước tiến đáng kể tại Báo cáo Doing Business 2019. Cụ thể đánh giá đạt 84,82/100 điểm, đứng thứ 104, tăng 2,6 điểm và vươn lên 19 bậc so với năm 2017.

VIDEO

Dịp cuối năm, nhu cầu về hàng hóa lớn, sức tiêu thụ tăng mạnh, lợi nhuận cao nên các đối tượng buôn lậu tìm mọi cách, thủ đoạn để đưa hàng lậu vào nội địa nước ta.