Từ khoá:cong nghiep sang tao

Tp. Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp sáng tạo

Đổi mới sáng tạo hiện nay chủ yếu mang tính cải tiến, ít phát triển sản phẩm, dịch vụ mới cung ứng cho thị trường.

Phát triển công nghiệp sáng tạo - Kinh nghiệm nhìn từ một số nước

Nhiều quốc gia đã nhận thức rõ hơn về phát triển công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa và coi văn hóa, tri thức như là một tài sản, là sự bổ sung giá trị trong cả nền kinh tế.

Ngành công nghiệp sáng tạo của Anh thu hút 1,9 triệu nhân công

Điều này cho thấy các khách hàng nước ngoài đang rất chuộng các sản phẩm/dịch vụ ngành công nghiệp sáng tạo "Made in UK".

VIDEO

Con số này được Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) xác nhận. Loại thịt gà nhập Mỹ chủ yếu là đông lạnh, loại nguyên con, đùi gà, cánh và chân gà công nghiệp. Trước đây, giá gà Mỹ nhập vào Việt Nam cũng chỉ khoảng 19.000-23.000 đồng/kg.