Từ khoá:cong ty co phan tap doan ha do

Hà Đô lên kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2019

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra vào ngày 18/04 tới đây.

VIDEO

Những ứng dụng thanh toán điện tử không còn mấy xa lạ trong cuộc sống của chúng ta. Xu hướng này đang được nhiều quốc gia trên thế giới theo đuổi.