diem dan

Tag: diem dan

  • Diêm dân Bến Tre mất mùa muối Hàng hoá

    Diêm dân Bến Tre mất mùa muối

    06:18' - 26/03/2021

    Diêm dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre đang bước vào thu hoạch vụ muối chính vụ. Tuy nhiên, do thời tiết năm nay không thuận lợi nên muối mất mùa và rớt giá, người làm muối gặp nhiều khó khăn.