Từ khoá:doi dat lay ha tang

Bộ Tài chính trả lời về khoảng trống pháp lý đổi đất lấy hạ tầng

Để hạn chế các khoảng trống pháp lý ngày 28/3, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3515/BTC-QLCS hướng dẫn các cơ quan liên quan... xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Biến “đất vàng” thành nguồn lực đầu tư

Đổi đất lấy hạ tầng đã được thực hiện thành công tại nhiều đô thị, tạo được nguồn lực quan trọng để tái đầu tư phát triển hạ tầng.

VIDEO

Bạn đã từng đặt đồ như là đồ ăn, đồ uống, đồ dùng…qua app trên điện thoại, sau đó thanh toán bằng tài khoản hoặc ví điện tử hay chưa? Hình thức mua bán này đã tạo ra rất nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích, thu hút sự quan tâm trải nghiệm của khách hàng.