gia bong

Tag: gia bong

 • Giá nông sản hôm nay 4/10 Hàng hoá

  Giá nông sản hôm nay 4/10

  09:37' - 04/10/2021

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 1/10/2021.

 • Giá nông sản hôm nay 1/10 Hàng hoá

  Giá nông sản hôm nay 1/10

  10:24' - 01/10/2021

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 30/9/2021.

 • Giá nông sản hôm nay 30/9 Hàng hoá

  Giá nông sản hôm nay 30/9

  08:42' - 30/09/2021

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 29/9/2021.

 • Giá nông sản hôm nay 29/9 Hàng hoá

  Giá nông sản hôm nay 29/9

  08:57' - 29/09/2021

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9/2021.

 • Giá nông sản hôm nay 28/9 Thị trường

  Giá nông sản hôm nay 28/9

  12:49' - 28/09/2021

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 27/9/2021.

 • Giá nông sản hôm nay 27/9 Thị trường

  Giá nông sản hôm nay 27/9

  08:58' - 27/09/2021

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 24/9/2021.

 • Giá nông sản hôm nay 24/9 Hàng hoá

  Giá nông sản hôm nay 24/9

  09:50' - 24/09/2021

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9/2021.

 • Giá nông sản hôm nay 23/9 Hàng hoá

  Giá nông sản hôm nay 23/9

  09:13' - 23/09/2021

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9/2021.

 • Giá nông sản hôm nay 22/9 Hàng hoá

  Giá nông sản hôm nay 22/9

  07:39' - 22/09/2021

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 21/9/2021.

 • Giá nông sản hôm nay 21/9 Hàng hoá

  Giá nông sản hôm nay 21/9

  08:46' - 21/09/2021

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 20/9/2021.

 • Giá nông sản hôm nay 20/9 Hàng hoá

  Giá nông sản hôm nay 20/9

  09:47' - 20/09/2021

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 18/9/2021.

 • Giá nông sản hôm nay 17/9 Hàng hoá

  Giá nông sản hôm nay 17/9

  09:31' - 17/09/2021

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 16/9/2021.

 • Giá nông sản hôm nay 14/9 Hàng hoá

  Giá nông sản hôm nay 14/9

  09:25' - 14/09/2021

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 13/9/2021.

 • Giá nông sản hôm nay 13/9 Hàng hoá

  Giá nông sản hôm nay 13/9

  10:17' - 13/09/2021

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 10/9/2021.

 • Giá nông sản hôm nay 9/9 Hàng hoá

  Giá nông sản hôm nay 9/9

  09:33' - 09/09/2021

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 8/9/2021.