Từ khoá:gia hoa dan so

Để không lãng phí nguồn lực 60+

Trong bối cảnh công nghệ thông tin đang phát triển, thế giới liên tục biến động, tình trạng bất bình đẳng kinh tế và bất bình đẳng ở người cao tuổi đang là vấn đề cản trở sự đi lên của toàn cầu.

VIDEO

Theo kết quả cuộc điều tra mới đây tại Mỹ, có tới 95% thực phẩm dành cho trẻ em được tiến hành kiểm tra có thể có chứa các kim loại nặng nguy hiểm, gây hại cho sự phát triển của não bộ trẻ.