giai phong mat bang o ha noi

Tag: giai phong mat bang o ha noi

 • Vì mục tiêu tạo quỹ đất sạch Kinh tế Việt Nam

  Vì mục tiêu tạo quỹ đất sạch

  11:35' - 19/09/2020

  Giải phóng mặt bằng luôn được các cấp chính quyền xác định là việc phức tạp, nhạy cảm có thể “sai một li, đi một dặm” gây thất thoát tiền của Nhà nước và mất lòng tin trong nhân dân.

 • Khó - dễ do cách làm Kinh tế Việt Nam

  Khó - dễ do cách làm

  11:14' - 19/09/2020

  Trong thời gian qua, do đô thị hóa nhanh, nhu cầu phát triển hạ tầng đô thị mạnh mẽ dẫn tới mỗi năm khối lượng giải phóng mặt bằng tại Hà Nội và cả nước nói chung rất lớn.

 • Dự án bị “ngâm" nên ứ vốn đầu tư công Kinh tế Việt Nam

  Dự án bị “ngâm" nên ứ vốn đầu tư công

  11:09' - 19/09/2020

  Với thành phố Hà Nội, việc giải ngân vốn đầu tư công sẽ rất quan trọng, bởi nguồn vốn này của thành phố giai đoạn 2016 -2020 chiếm tỷ trọng 10% vốn đầu tư công của cả nước.