Từ khoá:hoi dong tu van chinh sach tai chinh tien te quoc gia

PTT Vương Đình Huệ chủ trì họp Hội đồng tư vấn chính sách, tài chính, tiền tệ quốc gia

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, năm 2019 tiếp tục là năm thành công của Chính phủ về điều hành kinh tế vĩ mô mặc dù nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Phiên họp Quý IV, Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

Chiều 26/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đã chủ trì phiên họp Quý IV/2017 của Hội đồng.

Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia họp đánh giá kinh tế 9 tháng

Ngày 28/9, Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đã họp đánh giá các chỉ số kinh tế vĩ mô trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2017.

Quy chế làm việc Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định 1084/QĐ-TTg ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ "đặt hàng" Hội đồng tư vấn tài chính quốc gia

Ngày 31/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính, Tiền tệ Quốc gia bố trí thời gian tham vấn các đề án tái cơ cấu chi ngân sách, nợ công; xử lý nợ xấu tại các TCTD.

VIDEO

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định, thế giới đang ở một “thời điểm quyết định”, đòi hỏi các quốc gia nỗ lực hơn nữa và “hành động nhanh chóng” để ngặn chặn bùng phát đại dịch.