Từ khoá:nang cao nang luc canh tranh quoc gia

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Giao cụ thể nhiệm vụ trong Nghị quyết 19 tới từng bộ, ngành, địa phương

Các bộ, ngành cần phối hợp hơn giữa việc thực hiện Nghị quyết 19 và công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử… với những nội dung cụ thể, giải quyết đến cùng vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đến năm 2020, thời gian nộp thuế tối đa 110 giờ/năm

Mục tiêu đến năm 2020 của ngành tài chính là thời gian nộp thuế tối đa là 110 giờ/năm, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ với hàng xuất khẩu và 41 giờ với hàng hóa nhập khẩu.

VIDEO

Tại trụ sở của Space X tại California, phi hành đoàn của NASA là 4 phi hành gia nằm trong đội ngũ phi hành đoàn gồm 9 người đã được giới thiệu trước giới truyền thông.