Từ khoá:nguon von nuoc ngoai

Trung Quốc sẽ thu hút lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài năm 2019

Citibank dự báo nguồn vốn nước ngoài trị giá 200 tỷ USD sẽ chảy vào thị trường vốn Trung Quốc trong năm 2019.

Sẽ bổ sung, cắt giảm kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2017

Các dự án đề xuất điều chuyển nội bộ phải thuộc danh mục dự án được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020.

Vốn ODA: Bài 2 – Cách nào để nắm bắt cơ hội?

Để có nắm bắt được cơ hội tham gia vào các dự án có nguồn vốn ODA, doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu kỹ những quy trình thủ tục của nhà tài trợ, thông lệ quốc tế cũng như nâng cao năng lực.

Vốn ODA: Bài 1 – Cuộc chơi sòng phẳng

Trong khi Việt Nam có thể không được vay vốn theo điều kiện ODA nữa thì các doanh nghiệp ngành giao thông đã và đang có những bước đi để đáp ứng cuộc chơi “sòng phẳng” với các nhà thầu quốc tế.

VIDEO

Mô hình "cánh đồng lớn" liên kết sản xuất lúa được coi là mô hình tối ưu nhất cho mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân nhưng giờ khó nhân rộng do thiếu vốn.