Từ khoá:nhung rui ro doi voi nen kinh te the gio

IMF-WB 2018 tập trung thảo luận về những rủi ro đối với kinh tế thế giới

Tại Hội nghị IMF-WB 2018 các chuyên gia kinh tế toàn cầu đã tập trung thảo luận về những rủi ro đối với nền kinh tế thế giới, trong đó chủ nghĩa bảo hộ là một trong những vấn đề được quan tâm nhất.

VIDEO

Mô hình "cánh đồng lớn" liên kết sản xuất lúa được coi là mô hình tối ưu nhất cho mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân nhưng giờ khó nhân rộng do thiếu vốn.