Từ khoá:san xuat xanh

Đồng Nai xanh hóa sản xuất và thu hút đầu tư có chọn lọc

Xanh hóa sản xuất và thu hút đầu tư có chọn lọc là mục tiêu mà tỉnh Đồng Nai đặt ra cho nền kinh tế trong thời gian tới.

Sản xuất và tiêu dùng: Bài cuối-Cơ hội và thách thức

Gần 70% người dân sống ở nông thôn còn mang đậm tâm lý sản xuất nhỏ, tác phong lao động thiếu chuyên nghiệp đã ảnh hưởng tới hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. 

"Xanh hóa" hệ thống phân phối

Bộ Công Thương đánh giá hành động sử dụng lá chuối thay túi nilon và giấy gói khác là một ý tưởng sáng tạo góp phần bảo vệ môi trường sống đang bị ô nhiễm rác thải nhựa ngày càng tăng cao.

Doanh nghiệp cải tiến công nghệ để tiết giảm điện năng

Tiến dần tới sản xuất xanh, bảo vệ môi trường, nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã có những đầu tư, cải tiến để tiết giảm điện năng và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Sản xuất Xanh – Tiêu chí tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Các lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, thương mại... đều có những mô hình, cách thức sản xuất gắn với tiêu chí xanh, sạch và vì môi trường.

Doanh nghiệp có xu hướng đầu tư sản xuất xanh, sạch

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đang có những thay đổi nhận thức, xu hướng đầu tư để sản xuất xanh, sạch như một cách thể hiện trách nhiệm xã hội.

VIDEO

Những năm gần đây, lượng khách du lịch đến huyện đảo Cô Tô tăng mạnh nhưng kéo theo đó là những lo lắng về ô nhiễm môi trường, trong đó rác thải đang là thách thức trong phát triển bền vững tại Cô Tô.