Từ khoá:thoai von tai cac doanh nghiep lon

Cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước còn chậm và gặp nhiều vướng mắc

Niêm yết để tạo ra sự minh bạch, để thoái vốn Nhà nước. Việc né tránh không niêm yết là không minh bạch, muốn có lợi ích riêng sẽ dẫn đến những tiêu cực như tham nhũng.

VIDEO

Mấy ngày nay ông Trần Văn Dương lo lắng vì hơn 2 tấn mực vẫn còn trữ trên tàu cá. Nhiều lần tìm thương lái thu mua nhưng do giá mua rất thấp nên nếu bán ở thời điểm này, ông sẽ lỗ nặng.