ty gia bidv

Tag: ty gia bidv

 • Giá USD hôm nay 15/4 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/4

  08:38' - 15/04/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 26/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 26/3

  08:42' - 26/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD tăng nhẹ trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Fed duy trì lãi suất ở mức thấp: Giá USD hôm nay 18/3 vẫn ổn định Ngân hàng

  Fed duy trì lãi suất ở mức thấp: Giá USD hôm nay 18/3 vẫn ổn định

  08:38' - 18/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 15/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/3

  08:38' - 15/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 12/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 12/3

  08:32' - 12/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD giữ nguyên trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động tăng.

 • Giá USD hôm nay 10/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 10/3

  08:33' - 10/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng trong khi giá đồng USD không đổi.

 • Giá USD hôm nay 9/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 9/3

  08:45' - 09/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, trong khi giá đồng USD tăng thì đồng Nhân dân tệ (NDT) lại giảm mạnh.

 • Giá USD hôm nay 8/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 8/3

  08:37' - 08/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động mạnh.

 • Giá USD hôm nay 2/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 2/3

  08:41' - 02/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.

 • Giá USD hôm nay 17/2 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 17/2

  08:46' - 17/02/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Giá USD hôm nay 21/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 21/1

  08:59' - 21/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 20/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 20/1

  08:45' - 20/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 19/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 19/1

  08:50' - 19/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 15/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/1

  08:42' - 15/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 13/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 13/1

  08:50' - 13/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.