ty gia bidv

Tag: ty gia bidv

 • Giá đồng Nhân dân tệ sáng 27/10 giảm mạnh Ngân hàng

  Giá đồng Nhân dân tệ sáng 27/10 giảm mạnh

  08:39'

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm mạnh.

 • Giá USD hôm nay 26/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 26/10

  08:38' - 26/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 21/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 21/10

  08:44' - 21/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 20/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 20/10

  08:38' - 20/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 19/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 19/10

  08:39' - 19/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 16/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 16/10

  08:29' - 16/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD duy trì ổn định, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 15/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/10

  08:51' - 15/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động.

 • Giá USD hôm nay 14/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 14/10

  08:25' - 14/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD giữ ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục biến động mạnh.

 • Giá USD hôm nay 13/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 13/10

  08:47' - 13/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục biến động mạnh.

 • Giá USD hôm nay 12/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 12/10

  08:33' - 12/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.

 • Giá USD hôm nay 9/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 9/10

  08:38' - 09/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 8/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 8/10

  08:48' - 08/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng ổn định.

 • Giá USD hôm nay 7/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 7/10

  08:48' - 07/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng ổn định.

 • Giá USD hôm nay 6/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 6/10

  08:36' - 06/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 5/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 5/10

  08:44' - 05/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.