ty gia bidv

Tag: ty gia bidv

 • Giá USD hôm nay 27/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 27/9

  08:39'

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD ổn định trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) được điều chỉnh tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 17/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 17/9

  08:48' - 17/09/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng tiếp trong khi giá USD không biến động.

 • Giá USD hôm nay 16/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 16/9

  08:42' - 16/09/2021

  Tại các ngân hàng thương mại hôm nay, giá đồng USD giảm trong khi Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng.

 • Giá USD hôm nay 15/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/9

  08:44' - 15/09/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ trong khi giá USD ổn định.

 • Giá USD hôm nay 14/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 14/9

  08:42' - 14/09/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm trong khi giá USD cơ bản ổn định.

 • Giá USD hôm nay 13/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 13/9

  08:52' - 13/09/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá USD ổn định trong khi giá Nhân dân tệ (NDT) tăng.

 • Giá USD hôm nay 1/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 1/9

  08:56' - 01/09/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá Nhân dân tệ (NDT) tăng trong khi giá USD tiếp xu hướng giảm.

 • Giá USD hôm nay 31/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 31/8

  08:49' - 31/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD và giá Nhân dân tệ (NDT) điều chỉnh không đồng nhất.

 • Giá USD hôm nay 30/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 30/8

  08:36' - 30/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD ổn định trong khi giá Nhân dân tệ (NDT) tăng.

 • Giá USD hôm nay 27/8 tiếp tục giảm Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 27/8 tiếp tục giảm

  08:27' - 27/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD và Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục giảm.

 • Giá USD hôm nay 20/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 20/8

  08:22' - 20/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) có xu hướng giảm.

 • Giá USD hôm nay 19/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 19/8

  08:17' - 19/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD giảm mạnh, trong khi giá Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 18/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 18/8

  08:49' - 18/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm.

 • Giá USD hôm nay 17/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 17/8

  09:03' - 17/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng.

 • Giá USD hôm nay 16/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 16/8

  08:52' - 16/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt tăng.