ty gia ngoai te

Tag: ty gia ngoai te

 • Giá USD hôm nay 12/5 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 12/5

  08:52' - 12/05/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.

 • Giá USD hôm nay 9/5 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 9/5

  08:59' - 09/05/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá USD ổn định, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Giá USD hôm nay 14/4 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 14/4

  08:26' - 14/04/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá USD biến động trái chiều, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) không đổi.

 • Giá USD hôm nay 1/4 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 1/4

  08:55' - 01/04/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá USD tiếp tục giảm, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 18/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 18/3

  08:37' - 18/03/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá USD tiếp tục giảm trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng.

 • Giá USD hôm nay 14/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 14/3

  08:59' - 14/03/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD tăng trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Nga ngừng giao dịch ngoại hối Tài chính & Ngân hàng

  Nga ngừng giao dịch ngoại hối

  08:46' - 09/03/2022

  Từ ngày 9/3 đến 9/9, các ngân hàng tại Nga sẽ không được phép bán ngoại tệ cho người dân, tuy nhiên, người Nga vẫn có thể đổi từ ngoại tệ sang đồng rúp nội tệ trong cùng giai đoạn.

 • Giá USD hôm nay 4/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 4/3

  08:48' - 04/03/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD không đổi trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 3/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 3/3

  08:55' - 03/03/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD tăng trở lại trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Giá USD hôm nay 2/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 2/3

  08:57' - 02/03/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD biến động trái chiều, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.

 • Giá USD hôm nay 1/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 1/3

  08:53' - 01/03/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều, trong khi giá USD có xu hướng giảm.

 • Giá USD hôm nay 24/2 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 24/2

  08:35' - 24/02/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD không đổi, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng.

 • Giá USD hôm nay 15/2 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/2

  08:34' - 15/02/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.

 • Giá USD hôm nay 28/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 28/1

  08:24' - 28/01/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

 • Giá USD hôm nay 27/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 27/1

  08:34' - 27/01/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD tiếp tục giảm và đồng Nhân dân tệ (NDT) giao động trong biên độ hẹp.

 • 1
 • 2