Từ khoá:ty gia techcombank

Giá USD hôm nay 11/9

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng.

Giá USD hôm nay 10/9 biến động trái chiều

Sáng nay giá USD biến động trái chiều và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

Giá USD hôm nay 3/9 biến động trái chiều

Sáng nay giá USD tăng giảm trái chiều và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

Giá USD hôm nay 30/8

Sáng nay giá USD giảm nhẹ, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) sau chuỗi thời gian giảm giá dài thì hôm nay đã đảo chiều tăng giá.

Giá USD hôm nay 29/8 tăng nhẹ

Sáng nay giá USD tăng nhẹ, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng giảm trái chiều.

Giá USD hôm nay 28/8

Sáng nay giá USD ổn định, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục giảm.

Giá USD hôm nay 26/8

Sáng nay giá đồng USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

Giá USD hôm nay 23/8

Sáng nay giá đồng USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm mạnh.

Giá USD hôm nay 22/8

sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

Giá USD hôm nay 21/8

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục giảm nhẹ.

VIDEO

Kết quả điều tra nội bộ công ty Nissan Motor cho thấy CEO Saikawa đã nhận gần 47 triệu yen (434.000 USD) theo cơ chế thưởng liên quan đến cổ tức vào năm 2013. Mặc dù đây không phải là hành động bất hợp pháp, song báo cáo điều tra cho rằng điều này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý.