ty gia trung tam

Tag: ty gia trung tam

 • Giá USD hôm nay 12/4 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 12/4

  08:49' - 12/04/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 11/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 11/1

  08:45' - 11/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 8/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 8/1

  08:37' - 08/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt được điều chỉnh giảm so với cùng thời điểm sáng qua.

 • Giá USD hôm nay 16/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 16/12

  08:42' - 16/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD duy trì ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục biến động.

 • Giá USD hôm nay 2/12 Tài chính

  Giá USD hôm nay 2/12

  08:39' - 02/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD ổn định, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động mạnh.

 • Giá USD hôm nay 1/12 biến động mạnh Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 1/12 biến động mạnh

  08:35' - 01/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động mạnh.

 • Giá USD hôm nay 30/11 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 30/11

  08:40' - 30/11/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD ổn định, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 20/11 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 20/11

  08:44' - 20/11/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD giữ nguyên, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động giảm.

 • Giá USD hôm nay 19/11 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 19/11

  08:39' - 19/11/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 18/11 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 18/11

  08:48' - 18/11/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD giữ nguyên, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.