Từ khoá:ty gia trung tam

Giá USD hôm nay 24/2

Sáng nay giá USD biến động trái chiều và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

Giá USD hôm nay 21/2

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm mạnh.

Giá USD hôm nay 20/2

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.

Giá USD hôm nay 19/2

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm mạnh.

Cập nhật giá USD hôm nay 14/2

Sáng nay giá USD biến động trái chiều, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm

Giá USD hôm nay 13/2

Sáng nay giá USD đồng loạt giảm, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ít biến động.

Giá USD hôm nay 12/2

Sáng nay giá USD giảm, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

Giá USD hôm nay 10/2

Sáng nay giá USD biến động trái chiều và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

Giá USD hôm nay 7/2

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.

Giá USD hôm nay 4/2 tăng mạnh

Sáng nay giá USD tăng mạnh, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm mạnh.

VIDEO

Trước diễn biến của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đã gia tăng quyền lợi và đưa ra những sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới cho khách hàng.