Từ khoá:ty gia usd hom nay

Giá USD hôm nay 7/2

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.

Giá USD hôm nay 9/1

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.

Giá USD hôm nay 7/1

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

Giá USD hôm nay 27/12

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

Giá đồng Nhân dân tệ tăng mạnh

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD giảm nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.

Giá USD hôm nay 5/7 biến động nhẹ

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) đều biến động nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay 7/6

Sáng nay giá USD giảm nhẹ và giá EUR tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 5/6 ổn định

Sáng nay, tỷ giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) tương đối ổn định.

Tỷ giá USD hôm nay 3/6

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) biến động nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay 29/5

Sáng nay giá USD khá ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) biến động trái chiều.

VIDEO

Trước diễn biến của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đã gia tăng quyền lợi và đưa ra những sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới cho khách hàng.