Tag: ty gia usd vietcombank

 • Giá USD hôm nay 4/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 4/8

  08:47' - 04/08/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 3/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 3/8

  08:56' - 03/08/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 24/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 24/7

  08:41' - 24/07/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng ổn định.

 • Giá USD hôm nay 22/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 22/7

  08:56' - 22/07/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD giảm nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 21/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 21/7

  08:46' - 21/07/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 20/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 20/7

  09:18' - 20/07/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 9/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 9/7

  08:49' - 09/07/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 8/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 8/7

  09:10' - 08/07/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá đồng Nhân dân tệ sáng 7/7 tăng mạnh Ngân hàng

  Giá đồng Nhân dân tệ sáng 7/7 tăng mạnh

  08:47' - 07/07/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD giảm nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.

 • Giá USD hôm nay 6/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 6/7

  08:49' - 06/07/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 26/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 26/6

  08:38' - 26/06/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 25/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 25/6

  09:18' - 25/06/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Giá USD hôm nay 24/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 24/6

  08:44' - 24/06/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 23/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 23/6

  08:39' - 23/06/2020

  Sáng nay giá USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.

 • Giá USD hôm nay 22/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 22/6

  08:49' - 22/06/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.