ty gia vcb

Tag: ty gia vcb

 • Giá USD hôm nay 3/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 3/12

  08:19' - 03/12/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD tăng mạnh trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 2/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 2/12

  08:33' - 02/12/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng.

 • Giá USD hôm nay 1/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 1/12

  08:53' - 01/12/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng.

 • Giá USD hôm nay 30/11 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 30/11

  08:43' - 30/11/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay 30/11 giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt tăng.

 • Giá USD hôm nay 26/11 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 26/11

  08:35' - 26/11/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD giảm và đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.

 • Giá USD hôm nay 25/11 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 25/11

  08:39' - 25/11/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.

 • Giá USD hôm nay 23/11 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 23/11

  08:29' - 23/11/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt tăng.

 • Giá USD hôm nay 22/11 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 22/11

  08:37' - 22/11/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.

 • Giá USD hôm nay 15/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/10

  08:22' - 15/10/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng.

 • Giá USD hôm nay 14/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 14/10

  08:39' - 14/10/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng trở lại.

 • Giá USD hôm nay 13/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 13/10

  08:48' - 13/10/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay 13/10, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt giảm.

 • Giá USD hôm nay 12/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 12/10

  08:40' - 12/10/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) sáng nay 12/10 ổn định.

 • Giá USD hôm nay 11/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 11/10

  08:39' - 11/10/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD ổn định trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • GIá USD hôm nay 1/10 Ngân hàng

  GIá USD hôm nay 1/10

  08:37' - 01/10/2021

  Sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều tại các ngân hàng thương mại.

 • Giá USD hôm nay 30/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 30/9

  08:21' - 30/09/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm.