ty gia vcb

Tag: ty gia vcb

 • Giá USD hôm nay 12/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 12/1

  08:35' - 12/01/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD tăng và đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

 • Giá USD hôm nay 31/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 31/12

  08:52' - 31/12/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục giảm.

 • Giá USD hôm nay 30/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 30/12

  08:43' - 30/12/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD giảm và đồng Nhân dân tệ (NDT) cũng có xu hướng giảm.

 • Giá USD hôm nay 29/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 29/12

  08:36' - 29/12/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD tăng còn đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

 • GIá USD hôm nay 28/12 Ngân hàng

  GIá USD hôm nay 28/12

  08:25' - 28/12/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động mạnh.

 • Giá USD hôm nay 27/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 27/12

  08:41' - 27/12/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD tăng, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Giá USD hôm nay 17/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 17/12

  08:40' - 17/12/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD tăng, còn đồng Nhân dân tệ (NDT) đang có xu hướng chững lại.

 • Giá USD hôm nay 16/12 Giá vàng

  Giá USD hôm nay 16/12

  08:41' - 16/12/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng.

 • Giá USD hôm nay 15/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/12

  08:35' - 15/12/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.

 • Giá USD hôm nay 14/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 14/12

  08:13' - 14/12/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD đi ngang, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) có xu hướng tăng.

 • Giá USD hôm nay 13/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 13/12

  08:45' - 13/12/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD giảm và đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng.

 • Giá USD hôm nay 3/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 3/12

  08:19' - 03/12/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD tăng mạnh trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 2/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 2/12

  08:33' - 02/12/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng.

 • Giá USD hôm nay 1/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 1/12

  08:53' - 01/12/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng.

 • Giá USD hôm nay 30/11 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 30/11

  08:43' - 30/11/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay 30/11 giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt tăng.

 • 1
 • 2